Huis te huur in Zamora

 • Huis te huur in Zamora Zamora - Tuin Tuin (1 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (2 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (3 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (4 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (5 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (6 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (7 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (8 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (9 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (10 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (11 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (12 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (13 / 90)
 • Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras Terras (14 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (15 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (16 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (17 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (18 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (19 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (20 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (21 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (22 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (23 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (24 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (25 / 90)
 • Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten Buiten (26 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (27 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (28 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (29 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (30 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (31 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (32 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (33 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (34 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (35 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (36 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (37 / 90)
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken Keuken (38 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (39 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (40 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (41 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (42 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (43 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (44 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (45 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (46 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (47 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (48 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (49 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (50 / 90)
 • Huis Omgeving Zamora Valcabado Landelijke huis - Omgeving Omgeving (51 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (52 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (53 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (54 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (55 / 90)
 • Huis Zamora Valcabado Landelijke huis - (56 / 90)
 • Huis Zamora Valcabado Landelijke huis - (57 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (58 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (59 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (60 / 90)
 • Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer Badkamer (61 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (62 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (63 / 90)
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere Andere (64 / 90)
 • Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras Terras (65 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (66 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (67 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (68 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (69 / 90)
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer Kamer (70 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (71 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (72 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (73 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (74 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (75 / 90)
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer Woonkamer (76 / 90)
 • Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras Terras (77 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (78 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (79 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (80 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (81 / 90)
 • Huis Zamora Valcabado Landelijke huis - (82 / 90)
 • Huis Zamora Valcabado Landelijke huis - (83 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (84 / 90)
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin Tuin (85 / 90)
 • Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten Buiten (86 / 90)
 • Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten Buiten (87 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (88 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (89 / 90)
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen Binnen (90 / 90)
 • Huis te huur in Zamora Zamora - Tuin
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
 • Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Keuken Zamora Valcabado Landelijke huis - Keuken
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
 • Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
 • Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Omgeving Zamora Valcabado Landelijke huis - Omgeving
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
  Huis Zamora Valcabado Landelijke huis -
 • Huis Zamora Valcabado Landelijke huis -
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Badkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Badkamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Andere Zamora Valcabado Landelijke huis - Andere
 • Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Kamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Kamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
 • Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Woonkamer Zamora Valcabado Landelijke huis - Woonkamer
  Huis Terras Zamora Valcabado Landelijke huis - Terras
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
 • Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Zamora Valcabado Landelijke huis -
  Huis Zamora Valcabado Landelijke huis -
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Tuin Zamora Valcabado Landelijke huis - Tuin
  Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten
  Huis Buiten Zamora Valcabado Landelijke huis - Buiten
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
 • Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen
  Huis Binnen Zamora Valcabado Landelijke huis - Binnen

10 personen

6 kamers

8 bedden

5 badkamers

Registratienummer: 49/40

Rentalia referentienr.: 553191

Kenmerken van het huis

Tuin

Barbecue

Tuinmeubelen

Parking

Individuele tuin

Open haard

Lakens

Handdoeken

Internet/wifi

Verwarming

Kinderbedje

Haardroger

Vaatwasmachine

Magnetron

Wasmachine

Strijkijzer

Koffiepot

Huisdieren niet toegelaten

Multi-avontuur activiteiten

Static map
info_outline

De eigenaar besliste de exacte ligging van deze accommodatie niet te tonen.

Ligging en omgeving

30 m naar het centrum, 50 m tot supermarkt

Meningen van reizigers

1 meningen
Da

Espectacular Casa Rural

Nunca había estado en un sitio tan pintoresco. Pasamos 2 días muy agradables y tranquilos. Una casa antigua de pueblo rehabilitada con mucho gusto y con una preciosa bodega dentro. La casa se encuentra a 5 minutos en coche de Zamora, en Valcabado. El pueblo tiene una iglesia preciosa, pequeño supermercado y varios bares. Las habitaciones tienen todas calefacción y además estufas de leña para disfrutar del fuego, la habitación donde yo dormí tenía incluso una preciosa chimenea. El salón de la casa es inmenso con techos muy altos y una biblioteca muy bien montada. Los niños se lo pasaron genial al igual que en el patio, que pudimos disfrutar por el buen tiempo que hizo. El propietario nos informó de qué ver y dónde comer en Zamora con mucho acierto. Os recomiendo ir a la zona de los pinchos y ver el atardecer desde "Benidorm", así llaman a la otra orilla del Duero. Se ve muy bien la catedral y muralla de Zamora. ¡Qué bonito Zamora!

17/maart/2017 | David

subdirectory_arrow_right Antwoord van de eigenaar

Ig

¡Muchas gracias por vuestro comentario David! Nos alegra que os haya encantado y que los niños disfrutasen la terraza. Esperamos teneros pronto de vuelta. ¡Aún os queda mucho por ver! Un abrazo.

12/apr/2017 | Ignacio

Gegevens van de eigenaar

Ignacio gecontroleerdcheck_circle

place

adres gecontroleerd

We hebben het fysieke adres van deze accommodatie gecontroleerd.

alarm

Gecontroleerd door anciënniteit

We zien de anciënniteit na wanneer de eigenaar adverteert sinds meer dan 12 maanden accommodaties op Rentalia.

70% van de beantwoorde berichten . Antwoordt gewoonlijk in minder dan een dag

Ignacio spreekt Spaans, Engels, Duits .

vanaf 161€ per nacht

[[houseVars.price]] € voor [[houseVars.nights]] nachten

reizigers reiziger

Voer data in om de beschikbaarheid en exacte prijzen weer te geven

Wat een geluk! Je data zijn beschikbaar.

Tijdens deze periode aanvaardt de accommodatie alleen een verblijf van minstens [[houseVars.minNights]] nachtenOpgelet, er zijn niet beschikbare nachten bij de data die je hebt gekozen. Je kan andere data kiezen.
We kunnen de exacte prijs niet berekenen. Ga door met de reservatie om deze te weten te komen ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

vanaf 161 € per nacht

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € voor [[houseVars.nights]] nachten [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Totale prijs[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Aanbetaling[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Borg[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Extra optioneel

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Contact
Ignacio accepteert alle reserveringsverzoeken